De sovende arbeidsmaurene i Salten Friluftsråd

Salten Friluftsråd har to fast ansatte.

26.06.201410:54 Tore Olsen

Bjørn Godal, faglig leder (f. 1971)

Er utdannet naturforvalter fra Norges Landbrukshøgskole (1998). Har tidligere erfaring som plan- og miljøvernkonsulent i kommune, arbeid med nasjonalparker og friluftsliv hos Fylkesmannen i Nordland og friluftsveiledning til sjøss og i fjellet. Har hatt ansvaret for  kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder, STImuliprosjektet, utarbeidelse av fagplaner for friluftslinje ved Knut Hamsun vgs og friluftsrådets arbeid med kart. Hovedfokus er informasjons- og forvaltningsoppgaver. Har vært ansatt siden mai 2004. Bjørn  har vokst opp på en folkehøgskole i Trøndelag, men godt forankra i nord og ungdomspappa til to i overkant ivrige skiløpere...

Kontorsted: Steigen

Annette Digermul Hals, prosjektleder (f.1988)
Annette er utdannet fysioterapeut og har tidligere erfaring som barnefysioterapeut, frisklivskoordinator og folkehelserådgiver. Hun har en master i aktivitet og bevegelse fra NTNU. Annette begynte i friluftsrådet mars 2017. I friluftsrådet jobber hun med telltur, friluftsskoler, Basecamp Salten, helsefremmende barnehager og friluftsaktivitet for eldre.

Annette har vokst opp i Vefsn og er som ventet over snittet friluftslivsinteressert og glad i å klatre i trær. Litt mer betenkelig er det at hun er redd maggot, mark og andre dyr uten føtter.

Annette har en familie med tre små.

Kontorsted: Bodø

Knut Berntsen, prosjektleder Helsefremmende skole (f.1955)

Knut er pedagog og leder prosjektet Norlandsruta. Han reiser også rundt i Nordland og hjelper samtlige skoler i regionen med helsefremmende arbeid i et forrykende tempo!

Kontorsted: Nesna og bilen