Årets antisutrer i Salten er Olaug Olsen på Givær!

Olaug balanserer gårdsbruk, 4 egne unger, fosterbarn og beredskapshjem selv om mannen er ute på jobb i uker av gangen. Hun gjør Givær til en trygg havn for alle som kommer dit. Olaug har vært nytenkende og lagd 4H-gård og «Inn på Tunet-gård», arrangerer konserter med kjente artister, menighetsmøter, leier ut rorbu og overnatting for turister. Alt på ei øy med 14 fastboende. Hun er drivkraften i et levende samfunn der folk kan komme både på dagsturer og overnatting, hun informerer og skryter av Givær i sosiale medier. Framsnakking og positivt fokus er en levemåte for henne, selv når utfordringene blir store. Olaug er en SKIKKELIG antisutrer.

11.08.202108:11 Bjørn Godal

Allerede tidlig i livet var Olaug klar på at hun ville flytte tilbake til sitt barndoms Givær for ta over familiegården i en tid da de fleste så andre veier etter bosted. Dette er ett av to bruk på Givær.

Hun har sett muligheter i å drive og videreutvikle landbruk i ny tid, på Giværs premisser. Derfor har hun for eksempel fått tak i minimini-rundballpresse, inngått samarbeid med grunneiere i Bliksvær for å kunne øke antall sauer og fått mer beite.

Hun har fortsatt tradisjonen med «mangesysleri», slik fiskebønder på kysten alltid har gjort, med delstilling i Bodø energi for å skjøtte strømaggregat, drifter avsaltingsanlegget som forsyner øya med ferskvann fra havet og er ekspeditør for hurtigbåten. Og ikke minst har hun videreført Værans stolte tradisjoner omkring ea; steller ærfuglhusene, reirer og tar vare på ærfuglduna.

Gjennom samarbeid med 4H tilbyr sommerleir store deler av sommeren for unger som gir barn fra Bodø og Salten for øvrig gode opplevelser, minner og kjennskap til Væran og gårdslivet. Hun er alltid gjestfri og deler raust av øyas liv og historie til alle som kommer. Hun er en viktig drivkraft for den årlige Sommerfesten, Giværs egen sommerfestival, og unike konserter i naustet.

Like viktig for antisutrere er at de sier fra og tar tak når ting ikke er som det bør være, men de gjør det på en konstruktiv måte. Hun er en tydelig stemme ovenfor Bodø kommune og andre for å trekke ressurser til øya, siste eksempel er ny molo som sikrer bedre havn for fastboende og besøkende. Under oppføringen av moloen hadde Olaug alle arbeiderne i kosten.

Olaug har bidratt til befolkningsvekst på Givær. Hun fikk med seg mannen Johnny til Givær og sammen har de fått 4 barn.

I 2017 ble de utsatt for et dramatisk forlis for mann og barn på en usedvanlig, sterk måte. Olaug så mann og to sønner forlise på havet. På magefølelsen gikk hun for å se etter de og fikk øye på båten som havarerte helt i synsranna innover mot Bodø. Dette berget livet deres og hun har vært bestemt på at dette ikke seinere skulle styre livet deres.

Olaugs livsvalg, gjestfrihet, optimisme og stolthet har satt Givær, Bodø – en hel livsform på kartet med mye positiv oppmerksomhet. En masteroppgave om hva som betyr noe for at småsamfunn skal overleve har trukket måten Olaug og de andre på øya snakker om eget bosted, som avgjørende for Giværs eksistens. TV-episoden fra Givær i serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», husker mange og det har vært utallige reportasjer i aviser og diverse ukeblader.  Podcasten om henne og samspillet med ea anbefales: https://soundcloud.com/folkogdyr/episode-17-husfugl-pa-givaer.

Etter et møte med Olaug tror du at alle skal kunne bu på Givær! Hennes væremåte gjør at vi alle kan se Givær som et opplagt sted å leve.

For å få inn forslag til prisen inviteres det bredt ut til å komme med forslag. Totalt fikk vi inn ca 20 forslag fra hele Salten til prisen for 2020. Dette var alle sterke kandidater, men Olaug Olsen utkrystalliserte seg raskt for juryen som årets verdige vinner.

Forslagsstiller var Irene Løvstad fra Bodø.

Prisen ble delt ut av regionrådsleder og ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

Hva er prisen årets antisuter i Salten?
For å hedre personer eller organisasjoner som har utmerket seg som antisutrere, utnevner Salten friluftsråds styreleder årlig en antisutrehelt. En antisutrehelt skal ha utmerket seg ved å løse spesielt krevende oppgaver på en usutrete måte. Det er ingen forutsetning at personen/organisasjonen jobber med friluftsliv. Vedkommende må ha tilhørighet i Salten.
Påskjønnelsen er ei hånddreid ”Ole Brum-krukke” med honning produsert i Salten.
Antisutrere varer litt lenger. Derfor er honning valgt som påskjønnelse. Honning kan ha over 800 års holdbarhet.

Olaug Olsen, årets antisutrer i Salten, click to open in lightbox