Friluftsskoler 2019

Friluftsskolen er et ferietilbud over 3 til 5 dager i nærmiljøet og målet er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv. Vi gjennomfører en rekke friluftsaktiviteter som er tilpasset stedet, og været. I år arrangeres det friluftsskoler i alle kommunene i Salten og Nord-Helgeland.

Her kommer informasjon og påmeldingsinfo til alle friluftskolene etterhvert som den er klar. 

Bodø

Uke 26 Vasshauet/ Naustene ved Soløyvannet Info og påmelding

Uke 27 Maskinisten Info og påmelding

Uke 28 Bodøsjøen friluftsmuseum Info og påmelding

Uke 31 Vasshauet/ Naustene ved Soløyvannet Info og påmelding

Uke 32 Maskinisten Info og påmelding

Uke 33 Bodøsjøen friluftsmuseum Info og påmelding

Påmelding starter 20. mars 2019

Fauske

Uke 27 Sentrumsnært Info og påmelding

Påmelding starter 20. mars 2019

Rødøy

Uke 32 Jektvik skole Info og påmelding

Påmelding starter 20. mars 2019

Meløy

Uke 26 Meløya

Saltdal

Uke 26

Sørfold

Uke 26

Gildeskål

Uke 33

Hammarøy

Uke 26

Steigen

Uke 26

Beiarn

Uke 26