Salten Friluftsråd

Lyst til å gjøre noe sosialt og nyttig?

Vi trenger hjelp til rydding av kvist, bæring av strangler, klyving av ved og pakking i sekker. Her kan du bidra uavhengig av form og skogsferdigheter. Tilbake får du gratis ved og mosjon.

Er du pensjonist og lyst til å gjøre noe sosialt og nyttig?
Vi skal i gang med et prosjekt i Ausvika for å få ryddet trær for en ny stitrasé og for å skape bedre forhold for de spesielle naturtypene i område.
Vi trenger hjelp til rydding av kvist, bæring av strangler, klyving av ved og pakking i sekker. Her kan du bidra uavhengig av form og skogsferdigheter. Tilbake får du gratis ved og mosjon. Vi stiller selv med motorsag, kyndige skogsarbeidere og selvsagt kaffe. Ønsker du å klyve selv hjemme, kan du få strangler med deg hjem. 
Oppstart torsdag 2.september kl. 12.00 – 14.00. Passer ikke datoen vil det være mulighet hver torsdag i september og oktober.
For mer informasjon eller påmelding, ta konktakt.
Prosjektleder
Annette Digermul Hals
Tlf: 48026694
Prosjektet er et samarbeid mellom Bodø kommune og Salten friluftsråd. Finansiert av DAM stiftelsen.