Neste Full Fræs starter i september 2020

Salten friluftsråd skal også i 2020 gjennomføre Full fræs for skolene i Salten. I år åpner vi for at både barne- og ungdomsskoler kan delta. Skoler som ønsker å delta vil få en kasse med utstyr for bygge en Full fræs -arena inkludert startnummer. Ca 1.september vil vi sende forslag på 21 nye oppgaver til skolene. Skolene kan så gjennomfører en Full fræs-konkurranse. Sender de så et bilde fra konkurransen til Salten friluftsråd er skolen med i trekningen av en flott premie. Hva premiene er offentliggjøres i samband med at vi sender skolene årets 21 nye oppgaver. Skoler som trenger hjelp til arrangementet kan ta kontakt med oss om mulighetene for dette.

14.05.201810:13 Bjørn Godal

-

, click to open in lightbox