Teorioppgaver

Teorioppgaver hører med i en Full fræs-konkurranse. Oppgavene våre er innenfor tema friluftsliv, natur og miljø, men her står skolene fritt å velge tema.

06.04.202015:35 Bjørn Godal

Gjennomføringen av teorioppgavene kan skje på mange ulike måter.  Vi har beskrevet 8 ulike måter å gjennomføre teorioppgavene på. Forslagene finner du HER.

Vi har laget 9 forslag til teorioppgaver fordelt på ulike tema.

1.Forsøpling 

2.Førstehjelp

3.Geologi og landformer

4.Høsting

5.Jakt og fiske

6.Lov og rett i naturen

7.Vann, hav og kyst

8.Vernet natur

9.Å orientere seg i naturen

, click to open in lightbox