Oppgaver med filminstruksjon

Her ligger oppgaver med filminstruksjon som dere kan ta utgangspunkt i hvis dere skal arrangere egne Full Fræs kamper:-)!

19.05.201612:00 Bjørn Godal

Oppgavene i Full Fræs setter friluftslivsferdighetene på prøve, samtidig er de lekne, gjennomføres på kort tid og er lette å forstå. I mappa finner dere forslag til oppgaver som kan brukes i undervisning, lek og konkurranser.

Fokus i Full Fræs er å ha det gøy, leke og utfordre hverandre i uhøytidelige konkurranser. Det er derfor viktig at
alle som deltar har fokus nettopp på det. Alle Full Fræsarrangementene er sutrefrie og skal gjennomføres med
så lave skuldre som mulig. Alle oppgavene er lagt opp for lag på 4 - 7 personer. Lik fordeling av gutter og jenter på hvert lag anbefales.

Konkurransen kan gjennomføres på flere måter:
Stasjonsløype
Velges stasjonsbaserte oppgaver legges det opp en løype med oppgavestasjoner. I denne organiseringen er det kun et lag på hver stasjon til enhver tid. Lagene går fra stasjon til stasjon etter en merket løype. Alle oppgavene i løypa må gjennomføres på lik tid, for eksempel 10 minutter. På hver stasjon er det en person som presenterer oppgaven og en annen eller samme person gir poeng. Hvert lag har da en logg som følger laget, slik at poengsummen for laget samlet fra alle stasjonene framkommer i den. Resultatene fra stasjonene summeres til slutt og legges til grunn for å kåre vinnerlaget.

Bane
Velges baneaktiviteter, anlegges en bane på ca. 22 m lengde ved 10 lag (2 m bredde pr lag + 2 m) x 15 m bredde. På en langside slås en nummerert pinne ned i bakken med ca. 2 meters avstand - en mer enn antallet lag som skal delta. Pinnene nummereres fra 1 til 11 hvis det er 10 deltakende lag. Langs den andre langsiden legges et  fargerikt tau. I hvert hjørne av banen kan det settes opp et beach-flagg eller lignende som markerer banen tydelig. Dette gjør at banen blir mer synlig for publikum, utøvere og arrangør. Maksimalt antall lag pr bane er 10 lag. Er det flere lag som skal delta, bør det etableres flere baner, med tilsvarende økning i antallet arrangører. Lagene nummereres fra 1 og oppover og stiller seg opp bak pinnen med tilsvarende nummer. En på hvert lag kan med fordel ha på seg et startnummer med lagnummeret på. Når oppgaven gis må lagene stille opp på rekke bak egen nummerpinne, og den som har startnummer på seg må stille opp fremst. På hver bane er det en person som presenterer oppgavene og minimum en dommer. Krever oppgavene mye utstyr og materiell kan hver bane også ha en materiellansvarlig, som klargjør og pakker materiellet, så man til enhver tid er klar for neste oppgave.

Utfordinger på camp eller tur
Lagene deltar på en felles camp og eller tur. Underveis gis lagene oppgaver de må løse, eller det kan konsentreres i camp på en av de måtene som er nevnt over.

Startoppstilling:

Lagene får tildelt hvert sitt nummer før start. Når konkurransen begynner skal lagene stille seg på rekke etter hverandre bak egen nummerpinne.  Dersom skolen har startnummer kan en i hvert lag ha startnummer på seg. Denne stiller seg fremst mot pinnen.

Midt foran lagene på banen står konkurranselederen som skal fremsi oppgavene og passe tiden. Lagene gjøres oppmerksom på at all instruksjon/oppgaver KUN sies en gang.

En eller flere dommer(e) står også på banen. Denne/disse gir poeng for hver øvelse med utgangspunkt i ferdighetene/plasseringen i hver øvelse.

En materiellansvarlig står på en langside og har alt materiell/utstyr som øvelsene krever

samlet ved siden av seg.

Poeng for kreativitet og samarbeid

Dommeren gir poeng til hvert lag etter at alle 10 gjennomførte øvelser i forhold til

 • Kreativitet ( fra 1 – 30 poeng)
 • Samarbeid (fra 1 – 30 poeng)

Oversikt samlet materiellbehov for 10 lag og en bane med øvelsene nedenfor:

 • 1O stk. pinner med nummer 1- 10
 • Fargerikt tau ca. 20 – 25 meter
 • 10 kopi av Norge i Bilder med inntegnet 6 holdepunkt merket 1-6 og 6 ruter merket 1-6
 • 6 – 20 poster m/klippetenger eller tilsvarende ark med bokstaver
 • 10 blyanter
 • 20 hvite ark
 • 10 bøff eller skjerf
 • 10 tau a 3 meter
 • Søppelsekk
 • Tomstokk eller målepinne
 • Poser med diverse naturelement/friluftsutstyr (ca. 30 stk. er OK)
 • En presenning
 • 20 kniver i slire eller 10 tursager og 10 kniver i slire
 • 60 ark med oppgaver og svar. Alternativt 60 små ulike ting som pinner eller annet.
 • 10 bøtter
 • 10 bordtennisballer
 • 10 pappkopper

Bilde
Oppgavenavn
Tekstbeskrivelse
Instruksjonsfilm

Oppgave 1:
Orientering

Tekst orientering Film: Orientering
Oppgave 2:
Bevege seg i mørket
Tekst bevege seg i mørket Film: Bevege seg i mørket
Oppgave 3:
Knuter
Tekst knuter Film: Knuter
Oppgave 4:
Sporløs ferdsel
Tekst sporløs ferdsel Film: Sporløs ferdsel
Oppgave 5:
Kjenne igjen trær og planter
Tekst kjenne igjen trær og planter Film: Kjenne igjen trær og planter
Oppgave 6:
Bygge varde
Tekst bygge varde Film: Bygge varde
Oppgave 7:
Memory
Tekst memory Film: Memory
Oppgave 8:
Sag og kniv
Tekst sag og kniv Film: Sag og kniv
Oppgave 9:
Quiz
Tekst quiz Film: Quiz
Oppgave 10:
Fylle bøtte med vann
Tekst fylle bøtte med vann Film: Fylle bøtte med vann

Poeng
I Full Fræs scorer lagene poeng i hver øvelse på 3 ulike måter:

1. Ferdigheter.
Dette kan måles ved å se på hvordan lagene løser oppgaven som er gitt. Følgende kriterier kan være aktuelle:
tid, rett eller galt, kvalitet eller kvantitet.

2. Samarbeid.
Dette måles ved å se på om og hvordan alle er involvert og bidrar i oppgaveløsningen og om laget møter
utfordringene uten å sutre. At lagene verdsetter de konkurrerende lagenes ferdigheter bør også vektlegges.

3. Kreativitet.
Dette vurderes ut fra hvor smarte, uvanlige, uventa og morsomme måter lagene løser oppgavene på. Morsomme kommentarer kan også telles. En eller flere dommere avgjør poengene hvert lag får i hver øvelse. Det vil være rom for skjønn og det skal det være. Det avgjørende er ikke hvor mange poeng som deles ut, men at lagene blir behandlet likeverdig.

Sikkerhet under gjennomføring
Ved gjennomføring av Full Fræs bør det være enkelt førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Gjennomføringen av oppgavene krever redskapsbruk og fysiske oppgaver som kan gi skader. Skader som kan forekomme er mindre brannskader, kutt, skrubbsår og fallskader. Det bør kartlegges om noen av deltakerne har lidelser som kan påvirke gjennomføringen og skadefaren. En leder på arrangementet bør ha ansvar for oppfølging av skader og evt kontakt med legevakt.

, click to open in lightbox