Forslag til oppgaver i Full Fræs

Her får du 60 oppgaver til Full Fræs i Nordland. Prøv, gjør, lek og lær!

19.05.201612:20 Bjørn Godal

Oppgavene i Full Fræs setter friluftslivsferdighetene på prøve, samtidig er de lekne, gjennomføres på kort tid og er lette å forstå. I mappa finner dere forslag til oppgaver som kan brukes i undervisning, lek og konkurranser.

Fokus i Full Fræs er å ha det gøy, leke og utfordre hverandre i uhøytidelige konkurranser. Det er derfor viktig at
alle som deltar har fokus nettopp på det. Alle Full Fræsarrangementene er sutrefrie og skal gjennomføres med
så lave skuldre som mulig. Alle oppgavene er lagt opp for lag på 4 - 7 personer. Lik fordeling av gutter og jenter på hvert lag anbefales.

Konkurransen kan gjennomføres på flere måter:
Stasjonsløype

Velges stasjonsbaserte oppgaver legges det opp en løype med oppgavestasjoner. I denne organiseringen er det kun et lag på hver stasjon til enhver tid. Lagene går fra stasjon til stasjon etter en merket løype. Alle oppgavene i løypa må gjennomføres på lik tid, for eksempel 10 minutter. På hver stasjon er det en person som presenterer oppgaven og en annen eller samme person gir poeng. Hvert lag har da en logg som følger laget, slik at poengsummen for laget samlet fra alle stasjonene framkommer i den. Resultatene fra stasjonene summeres til slutt og legges til grunn for å kåre vinnerlaget.

Bane

Velges baneaktiviteter, anlegges en bane på ca. 22 m lengde ved 10 lag (2 m bredde pr lag + 2 m) x 15 m bredde. På en langside slås en nummerert pinne ned i bakken med ca. 2 meters avstand - en mer enn antallet lag som skal delta. Alternativt kan man bruke kjegler med nummer. Pinnene nummereres fra 1 til 11 hvis det er 10 deltakende lag. Langs den andre langsiden legges et  fargerikt tau. I hvert hjørne av banen kan det settes opp et beach-flagg eller lignende som markerer banen tydelig. Dette gjør at banen blir mer synlig for publikum, utøvere og arrangør. Maksimalt antall lag pr bane er 10 lag. Er det flere lag som skal delta, bør det etableres flere baner, med tilsvarende økning i antallet arrangører. Lagene nummereres fra 1 og oppover og stiller seg opp bak pinnen/kjeglen med tilsvarende nummer. En på hvert lag kan med fordel ha på seg et startnummer med lagnummeret på. Når oppgaven gis må lagene stille opp på rekke bak egen nummerpinne/kjeglene, og den som har startnummer på seg må stille opp fremst. På hver bane er det en person som presenterer oppgavene og minimum en dommer. Krever oppgavene mye utstyr og materiell kan hver bane også ha en materiellansvarlig, som klargjør og pakker materiellet, så man til enhver tid er klar for neste oppgave. 3-4 meter på motsatt side av banen setter målinner/målkjegler. 

Her er forslag til hvordan en Full fræs-arena kan bygges: Tegninger Full fræs-arena

Utfordinger på camp eller tur

Lagene deltar på en felles camp og eller tur. Underveis gis lagene oppgaver de må løse, eller det kan konsentreres i camp på en av de måtene som er nevnt over.

Oppgaver
Leirliv
 1. Bruke øks - Klive sukkerbit
 2. Bruke kniv og tursag
 3. Tenne bål
 4. Brenne av tråden
 5. Fylle en bøtte med vann
 6. Stormkjøkken
 7. Telt
 8. Ly
 9. Brenne opp en neverbit
Forflytning
 1. Finne lovlig vei gjennom et bilde
 2. Få laget over en bekk
 3. Orientering
 4. Kanostafett
 5. Roing
 6. Svømming - trygghet i vann
 7. Klamre
 8. Trugestafett
 9. Finne ting vi har mistet i naturen
 10. Samarbeid om å kysse et område
 11. Vurdere hvor lenge 3 minutter er
Høsting
 1. Kaste med slukstang
 2. Montere en fiskestang
 3. Gjøre opp fisk
 4. Lage felle
 5. Kaste lasso
 6. Plukke bær
 7. Lage syltetøy
 8. Finne spiselig natur i nærområdet
 9. Spise maur
Generell turkunnskap
 1. Knuter
 2. Proviantering
 3. Bekledning
 4. Utstyr på tur
 5. Bruke værmeldingen
 6. Sporløs ferdsel
 7. Orientere seg i mørket
Naturkunnskap
 1. Kjenne igjen trær og blomster
 2. Gjenkjenne dyr, fisker og fugler
 3. Gjenkjenne landskapselementer (Kvartærgeologi)
 4. Sant eller usant
 5. Dyr og spor etter dyr
Førstehjelp og redning
 1. Forebygge gnagsår
 2. Spjelke et bein
 3. Brannskade
 4. Støttebandasje
 5. Båre med handicap
 6. Varsle en skade
 7. Stabilt sideleie
Lek, samarbeid og fysisk aktivitet
 1. Løpe på pinner
 2. Dra pinne
 3. Klatre i tre
 4. Bygge tårn
 5. Memory
 6. Stabling
 7. Vardebygging
 8. Kaste flyndre
 9. Vannstafett
 10. Vi lager bilde av naturmaterialer
 11. Slå pinne
 12. Kaste mellom bena
Teorioppgaver - se egen side.

Poeng

I Full Fræs scorer lagene poeng i hver øvelse på 3 ulike måter:

1. Ferdigheter

Dette kan måles ved å se på hvordan lagene løser oppgaven som er gitt. Følgende kriterier kan være aktuelle:
tid, rett eller galt, kvalitet eller kvantitet.


2. Samarbeid

Dette måles ved å se på om og hvordan alle er involvert og bidrar i oppgaveløsningen og om laget møter
utfordringene uten å sutre. At lagene verdsetter de konkurrerende lagenes ferdigheter bør også vektlegges.


3. Kreativitet

Dette vurderes ut fra hvor smarte, uvanlige, uventa og morsomme måter lagene løser oppgavene på. Morsomme kommentarer kan også telles. En eller flere dommere avgjør poengene hvert lag får i hver øvelse. Det vil være rom for skjønn og det skal det være. Det avgjørende er ikke hvor mange poeng som deles ut, men at lagene blir behandlet likeverdig.

Sikkerhet under gjennomføring

Ved gjennomføring av Full Fræs bør det være enkelt førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Gjennomføringen av oppgavene krever redskapsbruk og fysiske oppgaver som kan gi skader. Skader som kan forekomme er mindre brannskader, kutt, skrubbsår og fallskader. Det bør kartlegges om noen av deltakerne har lidelser som kan påvirke gjennomføringen og skadefaren. En leder på arrangementet bør ha ansvar for oppfølging av skader og evt kontakt med legevakt.

, click to open in lightbox