Full fræs i Nordland

Fylkeskamp i friluftsliv for ungdomsskoleelever

Lulesamiske landskapsnavn

Lulesamiske naturbenevnelser blir en del av teorioppgavene i årets regionfinaler fra Salten og nordover. Dette fordi det står mange samiske stedsnavn i kart som det både kulturelt og for landskapsforståelsen, er nyttig og viktig at brukerne av det Nord-Norske landskapet har et forhold til. Nedenfor finner du en oversikt over mange slike benevnesler Det er lurt at elevene får muligheten til å gå gjennom disse før konkurransedagen.

Her finner du en liste over lulesamiske og nordsamiske naturbenevnelser.

Lykke til og vi gleder oss!