Full fræs i Nordland

Fylkeskamp i friluftsliv for ungdomsskoleelever

Neste Full Fræs blir i 2019

Hans Petter Sørensen

På grunn av manglende finansiering blir det ikke arrangert Full Fræs i Nordland i 2018. Vi beklager det, men gir oss ikke! Vi søker fortløpende på aktuelle finansieringskilder og håper å få finansieringen på plass for 2019. Har noen av dere noen rike onkler, tanter eller andre som ser verdien av å lære ungdommene i Nordland friluftsliv på en enkel, engasjerende og kreativ måte, så setter vi stor pris på tips;-)!

-