Ordførerens tur 2020

10 turer i Salten: ordførerne viser vei
28.07.202113:25 Viktor Håkonsen

Ordførerens tur kort fortalt
Ordføreren i hver kommune i Salten inviterer egne innbyggere på tur et sted i egen kommune. Turene kan være for noen få, eller for mange. I 2020 gjennomfører ordførerne en tur til et av friluftsmålene i 55 forførende friluftsmål i sin kommune.

Ordførerturene i 2020

  1. Steigen kommune, Aase Refsnes, 9. juni, Bøsanden
  2. Hamarøy kommune, Britt Kristoffersen, 11.  juni, Hamarøyskaftet
  3. Rødøy kommune, Inger Monsen, 16. juni, Gjerøyfjellet
  4. Meløy kommune, Sigurd Stormo, 24. juli, Støtt
  5. Sørfold kommune, Gisle Hansen, 1.september, Sørfjorddalen
  6. Saltdal kommune, Rune Berg, september, Storjord
  7. Fauske kommune, Maren Rendall Berg, 20. september, Sagmoen
  8. Bodø kommune, Ida Pinnerød, 26. september, Rognlivatnet
  9. Beiarn kommune, Monika Sande, 4. oktober, Stabbursdalsryggen
  10. Gildeskål kommune, Bjørn M. Pedersen, oktober,


Historikk
Salten friluftsråd startet i samarbeid med ordførerne i Salten opp med ordførerens tur i friluftslivets år i 2005. Etter det har vi gjennomført ordførerens tur året etter kommunevalget i de påfølgende periodene. Vi i Salten var først ute nasjonalt med konseptet. Nå gjennomføres det i de fleste regioner med friluftsråd nasjonalt. Turene i Salten har vært gjennomført månedlig gjennom hele året. Variasjonen i turmål, arrangement og antall deltakere har vært
stor, fra konserter og byhistoriske vandringer til sykkel- og skiturer, vinteruteovernatting, sauesanking, grottetur, rusleturer og toppturer i sludd og solskinn. Deltakelsen har vært fra kun ordfører, journalist og friluftsrådet til flere hundre deltakere. Felles for turene har vært mange smil, fornøyde deltakere og et fint knippe turartikler.